Region: VU - Victoria - North Country

Region Manager: , VK3WAM
The Region currently has 14 qualifying summits.

Quick links: Back to Association


Code Name Alt(m) Points Activations Last Activation Last Activator
VK3/VU-001 Mt Barranhet 821 4 2 10 Jan 2014 VK3WAM/P
VK3/VU-002 Mt Wombat 802 4 23 4 May 2019 VK3GTV/P
VK3/VU-003 Sugerloaf 722 4 0
VK3/VU-004 Wheeler Hill 561 2 0
VK3/VU-005 Callen Range 529 2 0
VK3/VU-006 Balmattum Hill 488 1 1 29 Nov 2015 VK3PI
VK3/VU-007 Mt Kooyoora 479 1 5 7 Aug 2016 VK3BHR
VK3/VU-008 VK3/VU-008 468 1 0
VK3/VU-009 Mt Ida 450 1 25 18 Nov 2018 VK5FMAZ/3
VK3/VU-010 Mt Kerang 398 1 7 28 Mar 2019 VK3FXBR
VK3/VU-011 Mt Major 377 1 11 26 Jan 2018 VK3BYD/P
VK3/VU-012 Mt Korong 424 1 7 24 Jul 2015 VK3HRA
VK3/VU-013 Mt Bernard 489 1 0
VK3/VU-014 Mt Camel 425 1 0