Region: JL - Jämtland

Region Manager: , SM5KRI
The Region currently has 133 qualifying summits.

Quick links: Back to Association

Jämtland County is in the middle of Sweden It borders the counties of Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, and Västerbotten It also shares a border with the Norwegian counties of Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag Jämtland County consists of primarily the provinces of Jämtland and Härjedalen, though minor parts of Hälsingland and Ångermanland are also included, along with small uninhabited areas in Lapland and Dalarna The County has about 127,000 inhabitants The majority of them, 58,000, live in Östersund Muncipality The county covers 12 per cent of the Swedish territory and is home to only 1 5 per cent of the Swedish population Here we also have a Visitor´s Amateur Radio Station in Sweden, SI9AM http://www.si9am.se

Code Name Alt(m) Points Activations Last Activation Last Activator
SM/JL-001 Helagsglaciären 1796 10 1 2 Aug 2010 SA2ME/3/P
SM/JL-002 Predikstolen 1682 8 0
SM/JL-003 Stora Härjångsstöten 1626 8 0
SM/JL-004 Skarsfjället (Rååsengealta) 1594 8 0
SM/JL-005 Nörder-Storådörrfjället 1526 8 0
SM/JL-006 Sylskalsstöten 1518 8 1 16 Jul 2014 SM/LA5XTA/P
SM/JL-007 Storsnasen 1463 6 0
SM/JL-008 Vålåsjöfjället 1455 6 0
SM/JL-009 Lievkiesåajja 1443 6 0
SM/JL-010 Gåsen 1426 6 0
SM/JL-011 Stor-Anahögen 1423 6 0
SM/JL-012 Åreskutan 1420 6 2 21 Jul 2011 SM/HB9TNF/P
SM/JL-013 Lill-Stendalsfjället (Vijlåelkientjahke) 1413 6 0
SM/JL-014 Tväråklumparna 1409 6 0
SM/JL-015 Synder-Storådörrfjället 1400 6 0
SM/JL-016 Getryggen 1382 6 0
SM/JL-017 Hundshögen (Vinhtseåelkie) 1372 6 0
SM/JL-018 Blå Stöten 1332 6 0
SM/JL-019 Stor-Axhögen (Heav Kåelkie) 1322 6 0
SM/JL-020 Ånnfjället 1301 6 3 25 Aug 2015 SM3/DG7ACF/P
SM/JL-021 Dörrpiken (Sjtiedtje) 1280 6 0
SM/JL-022 Brattriet 1276 6 0
SM/JL-023 Storskarven 1260 6 2 21 Aug 2013 SM0GNS/P
SM/JL-024 Tjallingklumpen 1254 6 0
SM/JL-025 Bielnie 1242 4 0
SM/JL-026 Buarkantjahke 1235 4 0
SM/JL-027 Stor-Mittåkläppen (Kliephie) 1212 4 1 30 Aug 2013 SM6PXJ/P
SM/JL-028 Sockertoppen 1202 4 0
SM/JL-029 Fiskåfjället 1193 4 0
SM/JL-030 Lövhögen (Vaelie) 1173 4 0
SM/JL-031 Bastunäsklumpen 1163 4 0
SM/JL-032 Bliereketjakke (Guoengere) 1154 4 0
SM/JL-033 Gråvålen 1153 4 0
SM/JL-034 Skedbrofjället (Sjeabpore) 1148 4 0
SM/JL-035 Hovärken 1125 4 3 8 Jul 2014 SM0GNS/P
SM/JL-036 Storvålen (Våala) 1123 4 2 20 Aug 2015 SM0HPL/P
SM/JL-037 Lillfjället 1117 4 2 18 Aug 2015 SM0GNS/P
SM/JL-038 Rödsjövålen 1109 4 2 17 Aug 2015 SM0GNS/P
SM/JL-039 Hottögsfjället (Hijhtege) 1106 4 0
SM/JL-040 Storknulen 1096 4 0
SM/JL-041 Stråti (Strååhte) 1096 4 0
SM/JL-042 Lill-Ulvåfjället 1096 4 0
SM/JL-043 Orrnäsfjället (Lievkiesoja) 1070 4 0
SM/JL-044 Värjakliephie 1036 4 0
SM/JL-045 Tjelmehtskliephie 1031 4 0
SM/JL-046 Bustvålen 1024 4 0
SM/JL-047 Grucksfjället 1015 4 0
SM/JL-048 Duvviegaejsie 1003 4 0
SM/JL-049 Handskinnvålen (Stoerhannsjkinne) 999 2 0
SM/JL-050 Baltjoe (Rieksvardo) 991 2 0
SM/JL-051 Bredåvalarna 980 2 0
SM/JL-052 Funäsdalsberget 977 2 4 21 Aug 2015 SM0GNS/P
SM/JL-053 Plaassagaejsie 971 2 0
SM/JL-054 Högvålen 955 2 3 24 Aug 2015 SM3/DG7ACF/P
SM/JL-056 Messklumpen 924 2 0
SM/JL-057 Fangvalen (vålådalen) 920 2 0
SM/JL-058 Stor-Stoåsen 910 2 0
SM/JL-059 Dueljienaesie (Duoljanese) 878 2 0
SM/JL-060 Middagsvalen (Klomhpe) 870 2 0
SM/JL-061 Flanderstöten (Biegkestahke) 859 2 0
SM/JL-062 Frostberget 658 2 0
SM/JL-063 Junsterklumpen 574 2 0
SM/JL-064 Hoverberget 548 2 1 23 Jul 2009 SM5KRI/P
SM/JL-065 Hallberget 490 1 0
SM/JL-066 Högfjället (Sånfjället) 1278 6 3 6 Jul 2014 SM0GNS/P
SM/JL-067 Gråsidan 1193 4 2 7 Jul 2014 SM0GNS/P
SM/JL-068 Korpflyet 1175 4 2 10 Jul 2014 SM0GNS/P
SM/JL-069 Glötesvålen 1010 4 0
SM/JL-070 Tvillingvålen 926 2 0
SM/JL-071 Hovden 902 2 0
SM/JL-072 Glötesåen 870 2 0
SM/JL-073 Morsberget 750 2 0
SM/JL-074 Dyckesberget 750 2 2 9 Jul 2014 SM0GNS/P
SM/JL-075 Öjberget 714 2 0
SM/JL-076 Tornskalet 695 2 0
SM/JL-077 Kvistberget 641 2 0
SM/JL-078 Sålnberget 640 2 0
SM/JL-079 Ängersjökölen 630 2 0
SM/JL-080 Norderåsen 623 2 0
SM/JL-081 Messukölen 570 2 1 22 Aug 2015 SM0GNS/P
SM/JL-082 Esbjörberget 470 1 0
SM/JL-083 Templet 1728 8 0
SM/JL-084 Helagsfjället (Maajåelkie) 1704 8 0
SM/JL-085 V Bunnerstöten (Vuolmelålkentjakke) 1545 8 0
SM/JL-086 Lunndörrsfjället/Staineke 1500 8 0
SM/JL-087 Skarsfjället 1488 6 0
SM/JL-089 Stor-Stensdalsfjället Lihehkendurrientjahke 1415 6 0
SM/JL-090 Gråsjöfjället (Råfatjuolentjakke) 1410 6 0
SM/JL-091 Mossalassfjället (Salpeke) 1310 6 0
SM/JL-092 Flinhtegietjie (Oviksfjällen) 1260 6 0
SM/JL-093 Gaagka (Gakka) 1260 6 0
SM/JL-094 Giettetjakke (Giedtietjahke) 1260 6 0
SM/JL-095 Mjölkvattsfjället (Mealhkantjahke) 1248 4 0
SM/JL-096 Stoere Tjovre (Stuore Tjåure) 1216 4 0
SM/JL-097 Himmelsraften 1211 4 0
SM/JL-098 Mehkentjahke 1205 4 0
SM/JL-099 Anjeskutan (Stuore Tjukkele) 1201 4 0
SM/JL-100 Österfjället (Baantetjahke) 1200 4 0
SM/JL-101 Opmedstjahke (Opmotstjakke) 1199 4 0
SM/JL-102 Sömlingshågna 1195 4 0
SM/JL-103 Sjkeavratjahke (Skeuratjahkke) 1191 4 0
SM/JL-104 Skildake (Sjkijlehtahke) 1190 4 0
SM/JL-105 Skenörsfjället (Skåavmantjahke) 1174 4 2 24 Aug 2013 SM0GNS/P
SM/JL-106 Lill-Anjeskutan (Unne Tjukkele) 1152 4 0
SM/JL-107 Haftorsstöten (Gihpergaeisie) 1150 4 0
SM/JL-108 Slätnatjahke 1142 4 0
SM/JL-109 Vålåvalen (Tjajne) 1067 4 0
SM/JL-110 Lappluvan (Goeptelssjienie) 1058 4 0
SM/JL-111 Finnsjöfjället 1048 4 0
SM/JL-112 Buviretjahke (Burestjakke) 1047 4 0
SM/JL-113 Tjelmiebyölehke 1035 4 0
SM/JL-114 Grönfjället (Faavrehke) 1023 4 0
SM/JL-115 Fjätsjöriet (Baektievaarta) 1007 4 0
SM/JL-116 Kappruet 1003 4 2 23 Aug 2013 SM0HPL/P
SM/JL-117 Våndsjögusten 1002 4 0
SM/JL-118 Näskilsvålen 924 2 0
SM/JL-119 Klockansjuklumpen 920 2 0
SM/JL-120 Stor-Erfjället 918 2 0
SM/JL-121 Sundsvalen (Baktevardo) 914 2 0
SM/JL-122 Hållfjället 900 2 0
SM/JL-123 Saxvallklumpen (Vajkese) 879 2 0
SM/JL-124 Edefjället (Arravatra) 858 2 0
SM/JL-125 Skårrvalen 850 2 0
SM/JL-126 Suljätten 845 2 0
SM/JL-127 Hobergsvalen 749 2 0
SM/JL-128 Förberget 728 2 1 2 Aug 2015 SM/OE5FSM/P
SM/JL-129 Finningsvalen 717 2 0
SM/JL-130 Kälapannklumpen 625 2 0
SM/JL-131 Höjden 525 2 0
SM/JL-132 Bleka 515 2 0
SM/JL-133 Vättaberget 440 1 0
SM/JL-134 Forsberget 380 1 0
SM/JL-135 Siljemyrberget (Raskberget) 360 1 0