Region: TE - Teruel

Region Manager: ,
The Region currently has 13 qualifying summits.

Quick links: Back to Association


Code Name Alt(m) Points Activations Last Activation Last Activator
EA2/TE-001 Peñarroya 2028 10 6 9 Jan 2018 EA5INS/P
EA2/TE-002 Javalambre 2018 10 6 15 Mar 2019 EA5INS/P
EA2/TE-003 Caimodorro 1936 8 3 12 Nov 2016 EA5FV/P
EA2/TE-004 Sierra Alta 1856 8 2 25 Oct 2013 EA1IEH
EA2/TE-005 Muela de San Juan 1841 8 2 9 Oct 2016 EA2DNO/P
EA2/TE-008 Hoyalta 1760 8 0
EA2/TE-009 San Ginés 1603 6 0
EA2/TE-010 Palomera 1533 6 0
EA2/TE-016 Perigañol 1033 4 3 22 Jul 2017 EA2BSB/P
EA2/TE-017 Loma de la Fuente Cespedes 1802 8 2 4 Dec 2018 EA5INS/P
EA2/TE-018 La Mardana 1799 8 0
EA2/TE-019 Pelarda 1508 6 2 13 Oct 2015 EA2DNO/P
EA2/TE-020 Partida de los Hortals 1075 4 0